Other Remia websites
Remia, altijd een feest!

Remia voortaan 100% Klimaatneutraal

Publicatiedatum: maandag 03 juli 2017

Remia heeft er hard aan gewerkt om 100%klimaatneutraal te kunnen produceren. Aljaren is het bedrijf bezig met een actief beleid ten aanzien vanMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Daarbij wordt steedsmeer gebruik gemaakt van duurzame grondstoffen en is Remia actief om demilieu-impact van haar activiteiten te beperken, bijvoorbeeld door steeds meerduurzame materialen te gebruiken en watergebruik te verminderen.

Het afgelopen jaar is er 600.000 eurogeïnvesteerd in energiebesparende projecten. Om meer gebruik te maken vanduurzame energie zijn er ruim 1100 zonnepanelen geplaatst op het Remia terreinin Den Dolder. Ook vergroent het bedrijf haar gas voor 100%. Daarbij is bewustgekozen voor windenergie. Om de CO2-reductie te beperken is er een warmtepompaangeschaft om de restwarmte uit de fabriek in te zetten voor de verwarming vanopslaglocaties.

Met deze maatregelen zal er meer dan300.000kg CO2-reductie per jaar gerealiseerd worden. Remia compenseert deCO2-uitstoot verder met een mix van Gold Standard certificaten uitCO2-reductieprogramma’s. Sinds 2013 is Remia tevens actief deelnemer aan hetinitiatief Versnelling Verduurzaming Levensmiddelenindustrie van het FNLI(Federatie van Nederlandse Levensmiddelenfabrikanten).