Other Remia websites
Verkooppunten
Remia - Sauzen, dressings en vetten - Een familiebedrijf sinds 1925

MVO Prestatieladder

Remia heeft de MVO Prestatieladder Niveau 3 certificering op het gebied van Food, vanwege de productie van sauzen, eetbare oliën en vetten, margarines en halvarines.

Het MVO Prestatieladder managementsysteem certificaat is een objectief bewijsmiddel dat de houder een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. De toetsing vind plaats op de volgende gebieden: 1) Gezondheid en veiligheid van consumenten, 2) Grondstoffen, 3) Energie, 4) Waterverbruik, 5) Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen.

Hiermee voldoen alle producten van Remia en dus ook de Remia Satésauzen aan de MVO Prestatieladder Niveau 3 certificering. Niveau 3 staat voor het algemeen haalbare voor ieder bedrijf in de branche. De organisatie betrekt ook indirecte stakeholders en beschikt over een gecertificeerd managementsysteem, gebaseerd op minimaal één van de certificatienormen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 of SA 8000.

Sustainability Insights

Dieren

Dierenwelzijn

Remia Satésaus is een volledig plantaardig product en bevat dus geen dierlijke ingrediënten. Dit is een bewuste keuze geweest. Vroeger bevatte de satésaus weipoeder (melk).

Grondstoffenproductie

De Sustainability Insights Land- en bodemgebruik, Bestrijdingsmiddelen en Mensenrechten vallen onder de KPI “Grondstoffen” binnen de MVO Prestatieladder waarvoor Remia gecertificeerd is. Volgens de MVO Prestatieladder dienen leveranciers met hun activiteiten de milieubelasting te beperken, dierenwelzijn te verbeteren en correct om te gaan met personeel. Zowel Remia als de leveranciers worden op bovenstaande punten getoetst bij de MVO Prestatieladder. Zo worden bijvoorbeeld via de inkoopvoorwaarden van Remia alleen die toeleveranciers geselecteerd die mensenrechten in acht nemen en zich aan de wet houden als het gaat om werktijden en arbeidsomstandigheden. Leveranciers moeten verklaren dat zij hun werknemers niet uitbuiten en geen gebruik maken van kinderarbeid. Dit geldt voor alle Remia producten, zo ook voor de Satésaus.

Watergebruik

Waterverbruik is een van de KPI’s van de MVO Prestatieladder waarvoor Remia gecertificeerd is. Zowel Remia als de leveranciers worden hierop getoetst. Dit geldt voor alle Remia producten, ook voor de Satésaus. Remia heeft door diverse maatregelen de vervuilingseenheden in het afvalwater weten te verlagen met 42% en het gebruik van leidingwater, ondanks gestegen productie, met 10% weten te verlagen.

Klimaat en energie

Klimaat en energie is een van de KPI’s van de MVO Prestatieladder waarvoor Remia gecertificeerd is. Zowel Remia als de leveranciers worden hierop getoetst. Dit geldt voor alle Remia producten en dus ook voor de Satésaus. Zo is het warehouse van Remia waar de producten opgeslagen zijn volledig voorzien van LED verlichting, wat een stroom reductie van 50% heeft opgeleverd.

Verwerking & Distributie

Klimaat en energie

Remia produceert 100% Klimaat Neutraal, dit geldt dus ook voor de Remia Satésauzen. Het Klimaat Neutraal produceren wordt bereikt door verschillende initiatieven om CO2 uitstoot te verminderen. Remia maakt gebruik van groene stroom en groen gas door onder andere te participeren in een windmolenpark. Door gebruik te maken van groen gas bespaart Remia jaarlijks 5.400 ton CO2 en levert de windenergie 11.000 megawatt aan stroom op. Daarnaast heeft Remia 1.127 zonnepanelen op het terrein geplaatst in 2016, goed voor een reductie van 135 ton CO2. In 2019 zal Remia nog eens ruim 1600 zonnepanelen plaatsen. Het tankenpark, wat nodig is voor de opslag van oliën, wordt verwarmd via een warmtepomp. Deze warmtepomp zet restwarmte in uit de fabriek voor het verwarmen van het tankenpark. Door de inzet van binnenvaartschepen is een reductie van 30% CO2 uitstoot bereikt, hierdoor zijn transport bewegingen op de weg gereduceerd.

Remia Klimaat Neutraal op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=owIc57dkBQs

Verpakkingen

De Remia Satésaus verpakking is 100% recyclebaar, dit is een bewuste keuze. Consumenten worden gestimuleerd om te recyclen via de Plastic Hero logo op de verpakking. De vorm van het bakje van de Satésaus is cirkant (zo goed als vierkant) en neemt daarom 30% minder ruimte in bij het vervoer dan ronde bakjes. Alle kartonnen omdozen van Remia zijn FSC gecertificeerd, dit geldt dus ook voor de omdozen van de Remia Satésauzen.

Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen reduceren behoort ook tot de KPI’s van de MVO Prestatieladder waarvoor Remia gecertificeerd is. Zowel Remia als leveranciers worden hierop getoetst. Remia Satésaus is hier een onderdeel van. Zo richt Remia zich niet alleen op het verminderen van afval in het productieproces, maar ook op het vinden van nieuwe en betere wegen voor het hergebruik van bestaande afvalstromen. Zo wordt alle productie uitval in de vorm van oliën ingezet voor biobrandstof.

Fabriekspersoneel

De gezondheid van onze medewerkers is van groot belang. Remia laat Arbo technische en ergonomische aspecten van de werkplekken beoordelen door een Arbo deskundige. Onze medewerkers moeten veilig en comfortabel hun werkzaamheden kunnen vervullen. Elk jaar organiseert Remia een gezondheidsdag voor alle medewerkers, waarbij zij in de gelegenheid worden gesteld om een aantal belangrijke medische waarden zoals BMI, bloeddruk en cholesterol te laten meten. Hieruit volgen eventueel vrijblijvende en anonieme adviezen voor een gezonde levensstijl.

Meer over Remia en MVO